Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Rioolheffing betalen

Bij het vaststellen van de rioolheffing maakt de gemeente onderscheid tussen een gebruiker en de eigenaar van de woning. De rioolheffing bestaat dus uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. 

Er gelden 2 riooltarieven. Elke eigenaar of gebruiker van een stuk grond betaalt elk jaar riool- en waterzorgheffing. Daarmee zorgen we voor de aanleg, het onderhoud en de vervanging van het riool. Ook zorgen we voor het verwerken van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. U betaalt dus ook riool- en waterzorgheffing als uw stuk grond geen aansluiting op het riool heeft.

U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende tarieven gelden:

Rioolheffing eigendom

Een vast bedrag als we de waarde van de grond (het perceel) niet hebben meegenomen volgens de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten WOZ. Dit bedrag is € 228,24.

Rioolheffing eigendomKosten
Woning0,0170% van de WOZ-waarde
Niet-woning (bijv. kantoor of bedrijfspand)0,0442% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker

Rioolheffing gebruikKosten
Huishoudens met 1 persoon, per jaar€ 180,12
Huishoudens met 2 personen, per jaar€ 203,40
Huishoudens met meer personen, per jaar€ 226,80
Niet-woning per jaar€ 233,64

Betalen

Per brief

Het overzicht waarop staat hoeveel riool- en waterzorgheffing u moet betalen, heet een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U krijgt dit overzicht meestal in de tweede helft van februari met de post. In de brief staat hoe u moet betalen. En voor welke datum dit moet

Kunt u het bedrag niet op tijd betalen? Kies dan voor automatische incasso of een betalingsregeling. 

Digitaal

Wilt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Of wilt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag gemakkelijk online inzien? Op MijnOverheid ontvangt u digitale post van de overheid.  

Log in op MijnOverheid met uw DigiD. U vinkt de gemeente Westland aan als organisatie in uw Berichtenbox. U ontvangt u uw belastingaanslag dan in het vervolg digitaal via de Berichtenbox. 

Betaal op tijd

Elke aanslag moet u altijd binnen twee maanden betalen. Op uw aanslagbiljet staan de data waarop u op zijn laatst moet betalen. Dat noemen we de vervaldata. Let u erop dat u het bedrag steeds vóór of op de genoemde vervaldatum heeft betaald. Houd er rekening mee dat de bank een paar dagen nodig heeft om uw betaling te verwerken. Betaalt u na de laatste vervaldatum, dan krijgt u te maken met extra kosten.  

Kwijtschelding

U kunt vragen of u (een deel van) de heffing niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hier bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Westland

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022