Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Steenwijkerland: Rioolheffing betalen

Let op. U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Maar ook voor het onderhoud van sloten, greppels, vaarwegen en het afvoeren van overtollig water (drainage). U betaalt hiervoor rioolheffing.

Berekening rioolheffing

De rioolheffing bestaat uit een basistarief en een afvalwatertarief. Het basistarief betaalt u ook als uw woning of bedrijfsgebouw niet is aangesloten op het gemeentelijk riool. Is uw woning of bedrijfsgebouw wel aangesloten op het riool? Dan betaalt u het basistarief en het afvalwatertarief.

Als meerdere WOZ-objecten samen maar 1 aansluiting hebben, wordt elk WOZ-object afzonderlijk aangeslagen. 

Bent u eigenaar en bewoner/gebruiker? Dan betaalt u de kosten voor eigendom en voor gebruik. Bent u huurder? Dan betaalt u alleen de kosten voor gebruik.

Verhuizing of verkoop

  • Bent u op 1 januari eigenaar van een perceel? Het eigenaarsgedeelte van de rioolheffing betaalt u voor het hele jaar. De notaris verrekent dit gedeelte tussen de koper en u bij de verkoop van uw pand.
  • Blijft u in Steenwijkerland wonen? Dan blijft het gebruikersgedeelte van de rioolheffing voor u gelijk. De aanslag wijzigt niet. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing betaalt.
  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan betaalt u het gebruikersgedeelte van de rioolheffing aan de gemeente Steenwijkerland tot en met de maand waarin u verhuist.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente. Of neem contact op met de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Steenwijkerland

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022