Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Rioolheffing betalen

Eigenaren en gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

Rioolheffing eigenarendeel

Als u op 1 januari eigenaar bent van een (on)roerende zaak met een directe of indirecte rioolaansluiting binnen de gemeente Rijswijk, dan bent u belastingplichtig voor de rioolheffing eigenarendeel.

Rioolheffing gebruikersdeel

Alle gebruikers van (on)roerende zaken met een directe of indirecte aansluiting op het riool betalen rioolheffing gebruikersdeel.

Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet of wilt u meer informatie? De Digitale Belastingbalie is 24/7 bereikbaar. U kunt daar onder meer met iDeal betalen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, maar ook het openstaand saldo van uw aanslagen en het taxatieverslag inzien.

Woning of bedrijf verkocht?

Belastingplichtig is degene die op 1 januari van het jaar eigenaar is. Wie dat is wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Bij verkoop in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Wel is het gebruikelijk dat de OZB en rioolheffing (alleen eigenarenbelasting) wordt verrekend bij de notaris.

Verhuizen

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen, dan geldt:

  • Als u naar een andere woning binnen de gemeente verhuist dan verandert uw huidige aanslag niet.
  • Verhuist u naar een woning buiten de gemeente Rijswijk, dan wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting betalen wij aan u terug.
  • Betaalt u met automatische incasso? Dan wordt het termijnbedrag aangepast.

De tarieven voor 2024 zijn:

  • Rioolheffing eigenarendeel: € 99,53
  • Rioolheffing gebruikersdeel is:
    • voor de eerste 500 kubieke meters afgevoerd afvalwater of een gedeelte daarvan:

1 persoon    € 77,52
2 personen  € 96,96
3 personen  € 121,08

  • voor elke kubieke meter boven de 500 kubieke meters afgevoerd afvalwater: € 1,00

Het indienen van bezwaar is ook bij ons als  gemeente gratis, maar is misschien niet eens nodig. Maak vooral eerst een belafspraak met een medewerker belastingen om uw vragen of opmerkingen over de aanslag te bespreken. Plan zelf hiervoor eenvoudig een afspraak in de agenda. U wordt gebeld het door u gekozen tijdstip.

Digitale belastingbalie

U heeft 6 weken de tijd na de dagtekening (datum) op het aanslagbiljet om bezwaar in te dienen. Dit kunt u online regelen op de Digitale Belastingbalie door in te loggen met de DigiD van de persoon die de aanslag heeft ontvangen (op wiens naam de aanslag staat). 

Per post

U kunt ook een brief binnen 6 weken na de dagtekening (datum) van het aanslagbiljet sturen per post. De adres gegevens en uitleg hierover staat vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rijswijk

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022