Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Rioolheffing

Woont u in de gemeente Montferland? Of heeft u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijf meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan voor het inzamelen van het afvalwater: de rioolheffing. De gemeente betaalt hiervan o.a. de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel.

Woont u in de gemeente Montferland? Of heeft u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijf meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan voor het inzamelen van het afvalwater: de rioolheffing. De gemeente betaalt hiervan o.a. de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel.

De rioolheffing is gekoppeld aan het werkelijk waterverbruik. De inning van de rioolheffing heeft de gemeente uitbesteed aan Waterbedrijf Vitens. U ontvangt geen rechtstreekse aanslag rioolheffing van de gemeente Montferland maar deze wordt via de waternota van Vitens aan u opgelegd en geïnd. Echter bij afwezigheid van een eigen watermeter zal de rioolheffing via een gemeentelijk aanslagbiljet worden geheven, op basis van een vast bedrag per persoon.

Tarieven

Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op www.overheid.nl.

Voor agrariërs geldt een aparte regeling. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen via t. (0316) 291 391.

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • Aanleg van riolering;
  • Onderhoud van het riool;
  • Inzameling en transport van afvalwater;
  • Zuivering van afvalwater;
  • Beheer van regenwater en grondwater.

Bent u het niet eens met de rioolheffing? U kunt bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022