Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Gouda: Rioolheffing betalen

Let op. U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Bij het vaststellen van de rioolheffing maakt de gemeente onderscheid tussen een gebruiker en de eigenaar van de woning. De rioolheffing bestaat dus uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Er gelden 2 riooltarieven. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) regelt de rioolheffing namens de gemeente Gouda.

Kijk voor de tarieven op de website van de BSGR.

Betalen

U krijgt een brief van de BSGR met daarin de hoogte van de rioolheffing. In de brief staat hoe u moet betalen. En voor welke datum dit moet.  U kunt betalen bij de BSGR. U kunt hiervoor inloggen met DigiD op het portaal van de BSGR. Vervolgens kunt u betalen via iDEAL, een automatische incasso, een betalingsregeling of door het zelf over te maken. Kijk voor meer informatie over betalen op de website van de BSGR. 

Betaal op tijd

Betaal op tijd om te voorkomen dat u extra moet betalen.

Kwijtschelding

U kunt vragen aan de BSGR of u (een deel van) de heffing niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. Kijk voor meer informatie over kwijtschelding op de website van de BSGR.

Bent u het niet eens met de rioolheffing? U kunt bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Gouda

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022