Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Rioolheffing betalen

Let op. U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Bij het vaststellen van de rioolheffing maakt de gemeente onderscheid tussen een gebruiker en de eigenaar van de woning. De rioolheffing bestaat dus uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Er gelden 2 riooltarieven.

De rioolheffing is een percentage van de WOZ-waarde. De percentages voor 2022 zijn als volgt:

  • Eigenarendeel woning:  0,0307%
  • Gebruikersdeel woning: 0,0307%
  • Eigenarendeel niet-woning:  0,0643%
  • Gebruikersdeel niet-woning :  0,0643%

Betalen

U krijgt een brief van de gemeente met daarin de hoogte van de rioolheffing, tenzij u eerder in MijnOverheid hebt aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen. In de aanslag staat hoe u moet betalen. En voor welke datum dit moet. Op de website van de gemeente leest u meer over het betalen van gemeentelijke belastingen.

Betaal op tijd

Betaal op tijd om te voorkomen dat u extra moet betalen.

Kwijtschelding

U kunt vragen aan de gemeente of u (een deel van) de heffing niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. Op de website van de gemeente leest u meer over kwijtschelding aanvragen.

Bent u het niet eens met de rioolheffing? U kunt bezwaar maken. Op de website van de gemeente leest u meer over bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Arnhem

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022