Single Digital Gateway

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Gemeenten berekenen de rioolheffing op verschillende manieren. Sommige bepalen de rioolheffing bijvoorbeeld op basis van de waarde van het huis. Andere op basis van het drinkwaterverbruik. Wilt u weten hoe de gemeente de rioolheffing voor u berekent? Neem dan contact op met uw gemeente.  

Rioolheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Rioolheffing betalen

Let op. U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Bij het vaststellen van de rioolheffing maakt de gemeente onderscheid tussen een gebruiker en de eigenaar van de woning. De rioolheffing bestaat dus uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Er gelden 2 riooltarieven.

De volgende tarieven gelden:

-      Eigenarendeel: € 166,85. Dit be­drag hoe­ven al­leen ei­ge­na­ren van wo­nin­gen, be­drijfs­pan­den en woon­bo­ten te be­ta­len. Het ei­ge­na­ren­deel staat op de ge­com­bi­neer­de aan­slag.

-      Gebruikersdeel: Grootgebruikers van water, zoals grote horecagelegenheden, industriële bedrijven en auto-wasstraten betalen daarnaast ook een gebruikersdeel, afhankelijk van hun watergebruik. Hoe meer water u gebruikt, hoe hoger het gebruikersdeel van de rioolheffing.

Per brief

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand en woonboot betaalt u het eigenarendeel van de rioolheffing bij de betaling van gecombineerde aanslag. Alleen grootverbruikers (meer dan 300 m³ per jaar) krijgen een aparte aanslag voor het gebruikersdeel.

Kijk bij Gemeentelijke belastingen betalen voor de verschillende betaalmogelijkheden.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van de rioolheffing is alleen mogelijk voor woningen. U kunt de kwijtschelding niet zelf aanvragen. Als u er recht op hebt, krijgt u automatisch kwijtschelding. Er zijn 2 voorwaarden:

  • U krijgt kwijt­schel­ding over de Ge­com­bi­neer­de aan­slag.
  • U hebt als par­ti­cu­lier een de­fi­ni­tie­ve aan­slag Ri­ool­hef­fing voor groot­ver­brui­kers ge­kre­gen.

Bent u het niet eens met de rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Amsterdam

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022