Single Digital Gateway

Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Nederlands rijbewijs in Nederland

Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? Dan mag u tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit doet u bij uw gemeente.

Hoelang u in Nederland mag rijden met uw buitenlandse rijbewijs, hangt af van het moment waarop u in Nederland bent komen wonen. En van het land waar u uw rijbewijs heeft gehaald. Welke regels voor u gelden, leest u op de website van de RDW.

Voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs gelden voorwaarden. U moet bijvoorbeeld ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Lees alle voorwaarden voor de omwisseling op de website van de RDW.

Of check of u uw rijbewijs kunt omwisselen bij de chatbot van de RDW of u uw rijbewijs kunt omwisselen. Kies voor Rijbewijs omwisselen en beantwoord enkele vragen.

Is het niet mogelijk om uw rijbewijs om te wisselen? Dan moet u opnieuw examen doen bij het CBR. 

U vraagt de omwisseling van uw buitenlands rijbewijs aan bij de gemeente. Op de website van de RDW leest u welke stappen u bij het omwisselen van uw rijbewijs moet volgen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Nederlands rijbewijs in Nederland

Let op. U moet in Nederland wonen en ingeschreven staan bij een gemeente om een rijbewijs om te wisselen. Bij de aanvraag moet u uw buitenlandse rijbewijs inleveren. U mag niet rijden tot u uw nieuwe rijbewijs hebt.

Dit hebt u altijd nodig:

  • uw bui­ten­lands rij­be­wijs;
  • 1 kleu­ren­pas­fo­to die goed lijkt en voldoet aan de pasfoto-eisen;
  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs of een gel­di­ge Ne­der­land­se ver­blijfs­ver­gun­ning.

Dit hebt u soms nodig:

  • Een ver­ta­ling van uw rij­be­wijs. Dit moet alleen als uw bui­ten­land­se rij­be­wijs is op­ge­steld in ka­rak­ters die niet in Ne­der­land wor­den ge­bruikt (bij­voor­beeld in het Ja­pans of Grieks). Een beëdigde tolk, de ambassade of het consulaat moet de vertaling hebben gemaakt.
  • Een ko­pie van de brief van de Be­las­ting­dienst waar­uit blijkt dat u als expat onder de 30%-regeling valt.
  • Een gezondheidsverklaring van het CBR als u een rijbewijs C, D, CE, of DE hebt. Hiervoor moet u medisch worden gekeurd. Informatie over de verklaring en de keuring vindt u op de website van het CBR.
  • Als uw rijbewijs is verlopen: een verklaring van geen bezwaar van de instantie die het rijbewijs heeft uitgegeven.

Aanvragen aan de balie

Uw buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen bij een publiekslocatie.
Maak hiervoor een afspraak.

U betaalt kosten voor het omwisselen van het rijbewijs.  Kijk voor meer informatie op de website: Buitenlands rijbewijs omwisselen.

Het omwisselen duurt 2 tot 4 weken. U krijgt een brief van de RDW wanneer u uw rijbewijs kunt ophalen. U moet uw rijbewijs persoonlijk ophalen. Daarvoor hebt u, nadat u de brief van de RDW hebt gekregen, 3 maanden de tijd. Daarna vernietigen wij het rijbewijs.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rotterdam