Single Digital Gateway

Gemeente West Betuwe: persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Let op. U kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Met een persoonsgebonden budget kunt u zorg, hulp of ondersteuning inkopen. Er zijn 2 soorten pgb:

Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Krijgt u Wmo-ondersteuning van uw gemeente? En wilt u deze hulp graag zelf regelen? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw gemeente.

Pgb via Jeugdwet

Als uw kind ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, kunt u deze hulp ook zelf regelen met een pgb. Deze vraagt u aan bij de jeugdhulp van de gemeente.

Om een pgb te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U stelt een pgb-plan op. In dit zorgplan zet u welke hulp u nodig heeft. Dit zorgplan, ook wel budgetplan genoemd, bespreekt u met de gemeente. 
  • De gekozen hulpverleners moeten aan kwaliteitseisen voldoen.
  • U sluit zelf een overeenkomst met de hulpverleners.
  • U moet uw pgb zelf beheren. U moet bijvoorbeeld zelf een contract met de hulpverleners maken. Ook moet u hen aansturen en uw administratie bijhouden. U kunt ook een pgb-vertegenwoordiger vragen om dit voor u te doen.

Uitbetaling

U krijgt het geld van uw pgb niet zelf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de facturen van uw zorgverleners naar de SVB. De SVB betaalt deze facturen. U houdt de facturen wel in uw administratie bij. Een pgb voor bijvoorbeeld een hulpmiddel wordt niet via de SVB betaald. Dit betaalt de gemeente aan u als aanvrager.

Zo vraagt u pgb aan:

  • Ondersteuning via Wmo vraagt u aan via Team sociaal van de gemeente West Betuwe.   teamsociaal@westbetuwe.nl of 0345-72 88 01
  • Ondersteuning via jeugdwet vraagt u aan via Team sociaal van de gemeente West Betuwe.   teamsociaal@westbetuwe.nl of 0345-72 88 01

U hoort binnen 8 weken of u een pgb krijgt. U krijgt hiervoor bericht van de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente West Betuwe

Laatst gecontroleerd op 6 januari 2023