Single Digital Gateway

Gemeente Rijswijk: persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
  • U bent pgb-vaardig. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Ook kunt u een administratie bijhouden. U leest er meer over op de site van de Rijksoverheid.

Komt u uit het buitenland? Er kan een wachttijd gelden voordat u recht heeft op een pgb.

De eerste stap:

  • De eerste stap  is een melding doen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Vul hiervoor het Wmo Meldformulier (zie kopje 'Formulieren') in en stuur deze naar ons toe. Dit kan per post of per mail.

Nadat wij uw Meldformulier Wmo binnen hebben, nemen wij contact met u op en bespreken met u uw hulpvraag.

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een bijdrage in de kosten. Dit wordt een 'eigen bijdrage' genoemd. De eigen bijdrage is een abonnementstarief van maximaal € 20,60 per maand. Voor hulp of ondersteuning betaalt u nooit meer dan dit bedrag.

Deze eigen bijdrage mag u niet vanuit het pgb-budget betalen, want dit budget is bedoeld om uw hulp of ondersteuning in te kopen. De eigen bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt van het CAK een aparte brief waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage is.

U hoort binnen 8 weken of u een pgb krijgt. U krijgt hiervoor bericht van de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rijswijk

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024