Single Digital Gateway

Gemeente Nijmegen: persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Let op. U kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Zoekt u hulp in bijvoorbeeld het huishouden, een aanpassing in uw woning om thuis te kunnen blijven wonen of een hulpmiddel om uzelf te verplaatsen? De Wmo-consulenten van de gemeente helpen u bij het vinden van een oplossing. Deze hulp is geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Als oplossing kunt u vaak kiezen voor een hulpmiddel/zorg van een organisatie waar we als gemeente mee samen werken. Of u kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor het hulpmiddel/de zorg. Met het pgb zoekt u dan zelf een organisatie waarvan u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel wilt.

Om een pgb te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U maakt een pgb-plan. In dit zorgplan zet u welke hulp u nodig heeft.
  • De gekozen hulpverleners moeten aan kwaliteitseisen voldoen.
  • U sluit zelf een overeenkomst met de hulpverleners.
  • U moet uw pgb zelf beheren. U moet bijvoorbeeld zelf een contract met de hulpverleners maken. Ook moet u hen aansturen en uw administratie bijhouden. U kunt ook een pgb-vertegenwoordiger vragen om dit voor u te doen.

Uitbetaling

U krijgt het geld van uw pgb niet zelf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de facturen van uw zorgverleners naar de SVB. De SVB betaalt deze facturen. U houdt de facturen wel in uw administratie bij.

Zo vraagt u pgb aan: gebruik het online formulier of bel ons op +31 24 329 90 00.

Wij geven u meteen antwoord op uw vraag als dat kan. Is er haast bij, dan regelen wij snel hulp. In andere situaties volgt er enkele weken later nog een telefoongesprek of een gesprek bij u thuis, zowel bij ons als onze zorgaanbieders en leveranciers. Het is momenteel echter erg druk. Wij hopen dat u begrip heeft voor de langere wachttijd.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nijmegen

Laatst gecontroleerd op 9 december 2022