Single Digital Gateway

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Wilt u een pgb aanvragen? Bij een pgb horen vaardigheden en verplichtingen. Lees welke verplichtingen en vaardigheden horen bij een pgb.

Zorgt u voor een hulpbehoevend kind of jongere? Bijvoorbeeld als ouder of verzorger? Dan kunt u een pgb voor jeugdhulp aanvragen bij uw gemeente via de Jeugdwet.

Wilt u als volwassene regelen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp of door het aanpassen van uw woning? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u langer dan 1 jaar verpleging en/of verzorging nodig? Of zorgt u voor een kind dat deze zorg nodig heeft? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

U kunt het bedrag van dit pgb ook gebruiken voor palliatieve terminale zorg. Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen die niet meer beter worden en in de laatste fase van hun leven zijn.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u de contactgegevens van alle zorgverzekeraars

Wilt u zorg of ondersteuning inkopen voor iemand die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft? Dan kunt u pgb aanvragen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet u bij het zorgkantoor in uw regio. U heeft hiervoor een Wlz-indicatie nodig.

U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ behandelt uw aanvraag en beoordeelt of u langdurige zorg kunt krijgen. Kan dit? Dan krijgt u een indicatie die levenslang geldig blijft.

U kunt meerdere pgb’s tegelijk ontvangen. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging en verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (via de Wmo of Jeugdwet) en de zorgverzekeraar (via de Zorgverzekeringswet).

Lees meer over het combineren van meerdere pgb’s.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Maatwerkvoorziening

Het wijkteam gaat met u in gesprek om samen een oplossing te zoeken of hulp te bieden bij uw ondersteuningsvraag. Het kan zijn dat er een maatwerkvoorziening nodig is. Een maatwerkvoorziening is hulp die past bij uw situatie, wanneer andere oplossingen niet geschikt of genoeg zijn.

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen. U regelt dan zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

Contact met het wijkteam

Heeft u een ondersteuningsvraag, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Een wijkteammedewerker maakt dan een afspraak met u. Met de wijkteammedewerker bekijkt u welke mogelijkheden er zijn in uw omgeving. Ook kijkt u of er meer nodig is, zoals gespecialiseerde zorg of hulpmiddelen. Daarna kunnen de wijkteams terugvallen op verschillende zorginstellingen of kan de maatwerkvoorziening geregeld worden vanuit het pgb.

Bij een pgb krijgt u het bedrag niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt zorgverleners via een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Over een pgb vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage van ongeveer 20 euro per maand. Bij de Jeugdwet of Wmo 18- betaalt u geen eigen bijdrage. Zie website CAK voor meer informatie.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hollands Kroon