Single Digital Gateway

Gemeente Amsterdam: persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Let op. U kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Met een persoonsgebonden budget kunt u zorg, hulp of ondersteuning inkopen. Er zijn 2 soorten pgb:

Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Krijgt u Wmo-ondersteuning van uw gemeente? En wilt u deze hulp graag zelf regelen? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw gemeente.

Pgb via Jeugdwet

Als uw kind ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, kunt u deze hulp ook zelf regelen met een pgb. Deze vraagt u aan bij de jeugdhulp van de gemeente.

Om een pgb te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U stelt een pgb-plan op. In dit zorgplan zet u welke hulp u nodig heeft.
  • De gekozen hulpverleners moeten aan kwaliteitseisen voldoen.
  • U sluit zelf een overeenkomst met de hulpverleners.
  • U moet uw pgb zelf beheren. U moet bijvoorbeeld zelf een contract met de hulpverleners maken. Ook moet u hen aansturen en uw administratie bijhouden. U kunt ook een pgb-vertegenwoordiger vragen om dit voor u te doen.

Uitbetaling

U krijgt het geld van uw pgb niet zelf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de facturen van uw zorgverleners naar de SVB. De SVB betaalt deze facturen. U houdt de facturen wel in uw administratie bij.

Zo vraagt u pgb aan:

  • Ondersteuning via Wmo:

Neem contact op met een buurtteam bij u in de buurt voor het eerste gesprek. Kijk op buurtteamamsterdam.nl voor de adressen en telefoonnummers. Tijdens het gesprek met het buurteam brengt u samen uw hulpvraag in kaart. En kijkt u wat u zelf (met hulp van uw omgeving) kunt oplossen, en waarbij u ondersteuning van de gemeente nodig hebt.

  • Ondersteuning via jeugdwet:

U meldt zich bij een Ou­der- en Kin­dad­vi­seur als u zorg of on­der­steu­ning voor uw kind no­dig hebt. U vindt de Ouder- en Kindadviseurs op school en in de Ouder- en Kindteams in uw wijk. Bel 020 555 5961 (op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur) of kijk op oktamsterdam.nl voor de contactgegevens.

U hoort binnen 8 weken of u een pgb krijgt. U krijgt hiervoor bericht van de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Amsterdam

Laatst gecontroleerd op 28 november 2022