Single Digital Gateway

Parkeerbelasting betalen

Parkeren met uw auto of ander voertuig is niet overal en altijd gratis. Op sommige plekken moet u een kaartje kopen. Daarmee betaalt u parkeerbelasting. U krijgt een naheffing als u de parkeerbelasting niet betaalt. Dit heet een parkeerbon. Bent u het niet eens met de parkeerbon? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Soms is het niet duidelijk dat u de parkeerbelasting heeft betaald. Bijvoorbeeld als:

  • parkeerwachten geen kaartje onder uw voorruit zien; 
  • de termijn op het kaartje voorbij is; 
  • u de parkeerbelasting niet betaald heeft met een parkeerapp; 
  • u het kenteken van de auto niet geregistreerd heeft.

U krijgt dan het verzoek om de parkeerbelasting toch nog te betalen. Bij dit verzoek komen extra kosten bovenop de parkeerkosten.

Bent u het niet eens met de parkeerbon? En wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met de gemeente waar u de parkeerbon heeft gekregen. De gemeente informeert u dan over de voorwaarden.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Parkeerbelasting

In het centrum van Helmond kunt u niet overal uw auto gratis parkeren. U moet dus betaald parkeren op de daarvoor aangegeven plaatsen. Dit heet parkeerbelasting.

Betaalt u niet of te weinig? Of wanneer u niet correct bent ingecheckt bij mobiel parkeren of bij de parkeerautomaat of u bent niet in het bezit van een geldige parkeervergunning, dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de parkeerbelasting die u niet heeft betaald. De naheffingsaanslag krijgt u later thuisgestuurd.

Een naheffingsaanslag is niet hetzelfde als een boete. Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld voor te hard rijden, door rood rijden of foutparkeren. De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als u verkeerd geparkeerd staat.

Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op de website van het CJIB en in de beschikking staat hoe de beroepsprocedure verloopt. Deze procedure loopt niet via de gemeente.

De naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon) kost € 65,80. De parkeerheffing bedraagt € 2,35 per uur (tarieven 2024).

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, doet de heffingsambtenaar een uitspraak. De uitspraak valt voor het einde van het belastingjaar. Als het belastingjaar al voorbij is, dan valt de uitspraak binnen 13 weken na indiening van het bezwaarschrift.

Als de gemeente uw bezwaar afwijst, heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak in beroep te gaan bij de Rechtbank. Voor het beroepsschrift gelden dezelfde eisen gesteld als voor het bezwaarschrift.

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag parkeerbelasting, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het team Belastingen van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. 

De bezwaartermijn gaat in op de datum van de naheffingsaanslag. Stuur uw bezwaar naar onderstaand adres of naar gemeente@helmond.nl.

Vermeld in uw bezwaar:

-          de naam en het adres van de kentekenhouder van het voertuig

-          de datum van de aanslag

-          een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt, inclusief aanslagbiljetnummer

-          waarom u bezwaar maakt

-          datum en handtekening

Ook als u een bezwaarschrift indient, moet u uw aanslag betalen binnen de gestelde termijnen. Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het bedrag teruggestort op uw rekening.

Zo betaalt u een naheffingsaanslag:

-          U ontvangt een naheffingsaanslag van de gemeente.

-          Hierin staat hoeveel, hoe en voor wanneer u moet betalen.

U kunt ook online bezwaar maken (met DigiD) via deze link.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022