Single Digital Gateway

Parkeerbelasting betalen

Parkeren met uw auto of ander voertuig is niet overal en altijd gratis. Op sommige plekken moet u een kaartje kopen. Daarmee betaalt u parkeerbelasting. U krijgt een naheffing als u de parkeerbelasting niet betaalt. Dit heet een parkeerbon. Bent u het niet eens met de parkeerbon? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Soms is het niet duidelijk dat u de parkeerbelasting heeft betaald. Bijvoorbeeld als:

  • parkeerwachten geen kaartje onder uw voorruit zien; 
  • de termijn op het kaartje voorbij is; 
  • u de parkeerbelasting niet betaald heeft met een parkeerapp; 
  • u het kenteken van de auto niet geregistreerd heeft.

U krijgt dan het verzoek om de parkeerbelasting toch nog te betalen. Bij dit verzoek komen extra kosten bovenop de parkeerkosten.

Bent u het niet eens met de parkeerbon? En wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met de gemeente waar u de parkeerbon heeft gekregen. De gemeente informeert u dan over de voorwaarden.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Goes: Parkeerbelasting betalen

Als u niet heeft betaald voor het parkeren, krijgt u een naheffing parkeerbelasting. Dit heet een parkeerbon. U ontvang deze parkeerbon van de gemeente.

Indien u een boete heeft ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan heeft u de mogelijkheid om tegen deze boete bezwaar aan te tekenen. Door de gemeentelijke parkeercontroleurs worden twee verschillende soorten boetes uitgeschreven;

1. Aankondiging van Beschikking

De parkeercontroleurs hebben onder andere de taak om geparkeerde voertuigen te controleren op het correct gebruik van parkeervergunningen, foutparkeren, juist gebruik van gehandicaptenparkeerkaarten, etc. Indien de parkeercontroleurs een overtreding constateren wordt er een Aankondiging van Beschikking uitgeschreven. De afhandeling van Aankondigingen van Beschikking ligt bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) . Het CJIB stuurt u binnenkort een acceptgiro. Bij de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden waarop staat vermeld hoe u dient te handelen indien u het met de beschikking niet eens bent.

Bij iedere aankondiging van beschikking worden administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Is men het er niet mee eens, dan kan men wel in beroep gaan bij de officier van justitie. Voor informatie over de werkwijze van het CJIB kijkt u op: www.cjib.nl/

2. Naheffingsaanslag parkeerbelasting

De parkeercontroleurs hebben ook de taak om te controleren of er (voldoende) parkeerbelasting betaald is. Indien de parkeerbelasting niet voldaan is, wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven. De gemeente Goes heeft de afhandeling van naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgedragen aan Cannock Chase. Wanneer u nog geen factuur heeft ontvangen wordt deze u binnenkort toegestuurd. Heeft u de factuur niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt of heeft u vragen over de betaling, dan kunt u bellen met Cannock Chase.  Het telefoonnummer is 088 - 116 8234.

Bent u van mening dat ten onrechte een naheffingsaanslag is opgelegd, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit dient u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag te doen. Wacht hiermee niet tot u de factuur van Cannock Chase ontvangen heeft. De kosten voor de naheffingsaanslag moet u eerst voldoen.

U moet uw bezwaarschrift richten aan:
Gemeente Goes
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 2118
4460 MC Goes

Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een naheffing.

Bent u het niet eens met de heffing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u doen via e-mail, per post of online. Doe dit binnen 6 weken.

Bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Goes

Bezoekadres

M.A. de Ruijterlaan 2

4461GE Goes

Openingstijden
Maandag
08:30-17:00
Dinsdag
08:30-17:00
Woensdag
08:30-17:00
Donderdag
08:30-20:00
Vrijdag
08:30-12:30
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

afspraak nodig/appointment only https://www.goes.nl/afspraakmaken

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022