Single Digital Gateway

Parkeerbelasting betalen

Parkeren met uw auto of ander voertuig is niet overal en altijd gratis. Op sommige plekken moet u een kaartje kopen. Daarmee betaalt u parkeerbelasting. U krijgt een naheffing als u de parkeerbelasting niet betaalt. Dit heet een parkeerbon. Bent u het niet eens met de parkeerbon? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Soms is het niet duidelijk dat u de parkeerbelasting heeft betaald. Bijvoorbeeld als:

 • parkeerwachten geen kaartje onder uw voorruit zien; 
 • de termijn op het kaartje voorbij is; 
 • u de parkeerbelasting niet betaald heeft met een parkeerapp; 
 • u het kenteken van de auto niet geregistreerd heeft.

U krijgt dan het verzoek om de parkeerbelasting toch nog te betalen. Bij dit verzoek komen extra kosten bovenop de parkeerkosten.

Bent u het niet eens met de parkeerbon? En wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met de gemeente waar u de parkeerbon heeft gekregen. De gemeente informeert u dan over de voorwaarden.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Parkeerbelasting betalen

Als u niet heeft betaald voor het parkeren, krijgt u een naheffing parkeerbelasting. Dit heet een parkeerbon. U ontvang deze parkeerbon van uw gemeente.

De kosten voor een parkeerbon zijn: 

 • een vast kos­ten­be­drag van € 72,90 + 1 stan­daard uur par­ke­ren te­gen het daar gel­den­de par­keer­ta­rief.

Betalen

U kunt de parkeerbon op de volgende manieren betalen:

 • Ga in Mijn Be­las­tin­gen naar Aan­sla­gen. Hier­voor moet u in­log­gen met Di­giD.  Met iDE­AL kunt u al­leen alle open­staan­de aan­sla­gen in één keer be­ta­len. Als u niet via iDE­AL be­taalt, kunt u de par­keer­bon(nen) wél apart be­ta­len.
 • Via in­ter­net­ban­kie­ren. Ge­bruik dan het be­ta­lings­ken­merk dat op de aan­slag staat.

De gemeente stuurt de parkeerbon binnen 2 werkdagen op.

U moet de parkeerbon binnen 14 dagen betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan krijgt u een naheffing.

Bent u het niet eens met de heffing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u online of per post doen. Doe dit binnen 6 weken.

U kunt op 2 manieren bezwaar maken tegen een bon vanwege te weinig of niet betaald parkeergeld.

On­li­ne bin­nen 6 we­ken na dag­te­ke­ning van de par­keer­bon:

Schrif­te­lijk be­zwaar bin­nen 6 we­ken na dag­te­ke­ning van de par­keer­bon:

 • Schrijf een brief in het Ne­der­lands (even­tu­eel in het En­gels). Zorg dat in uw be­zwaar in ie­der ge­val staat:
 • uw naam en adres
 • de dag­te­ke­ning (de da­tum waar­op u de brief schrijft)
 • het aan­slag­num­mer van de boe­te en het ken­te­ken van de auto waar­op de boe­te is uit­ge­schre­ven
 • de re­den van uw be­zwaar
 • uw hand­te­ke­ning

Stuur uw brief naar:

Gemeente Amsterdam

Parkeerdiensten – Bezwaren

Postbus 2727

1000 CS Amsterdam

Meesturen

Hebt u een betaalbewijs of andere documenten die uw bezwaar kunnen ondersteunen? Maak een kopie van de bewijsstukken (bij schriftelijk bezwaar) of scan deze als u het bezwaar digitaal indient en stuur de stukken mee.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Amsterdam

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022