Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Deze extra documenten hebt u soms nodig:

  • Als de persoon niet-natuurlijk is overleden: verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een lijkschouwer). En een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).
  • Als uitstel van de begrafenis of crematie nodig is, een 'Verklaring van geen bezwaar' door een geneeskundige.
  • Als iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking.
  • Bij vervoer naar het buitenland (dit geldt niet voor Duitsland) een geneeskundige verklaring van een arts of een gemeentelijke lijkschouwer.
  • Als iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden, een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD. Dit moet binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie.
  • Als de overleden persoon niet in Nederland ingeschreven staat of het Burgerservicenummer (BSN) niet bekend is, een geldig identiteitsbewijs van de overleden persoon.
  • Als de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding), een proces-verbaal van de politie.

Aangifte door nabestaanden

U kunt aangifte van overlijden doen als iemand in onze gemeente is overleden. Maak hiervoor een afspraak.

Contact the municipality | Voorschoten

Online aangifte door uitvaartondernemers

Uitvaartondernemers die in Nederland zijn gevestigd kunnen online aangifte doen. U hebt hiervoor eHerkenning nodig. De originele documenten die nodig zijn stuurt u per post of u geeft het af bij de gemeente.

Overlijden, aangifte | Voorschoten

U betaalt kosten voor de aanvraag van een overlijdensakte. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

  • Als nabestaande krijgt u het uittreksel van de 'akte van overlijden' en het 'verlof tot begraven of cremeren' meteen mee.
  • Uitvaartondernemers ontvangen het uittreksel en eventueel andere documenten dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag.
Laatst gecontroleerd op 14 november 2022