Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Overlijdensaangifte

Als iemand is overleden, regelt de uitvaartverzorger bijna altijd de aangifte van overlijden. U kunt ook zelf de overlijdensaangifte doen. Maak een afspraak bij de gemeente waarin uw dierbare is overleden.

 • Een identiteitsbewijs
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak:
  • verklaring van overlijden (A-verklaring).
  • verklaring van de doodsoorzaak (B-verklaring).
 • Als uitstel van de crematie of de begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts.
 • U kunt een trouw- of partnerschapsboekje meenemen om de gegevens van het overlijden in te laten zetten.

 • Doe aangifte binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden.
 • Doe de aangifte in de gemeente waarin uw dierbare is overleden. 
 • Maak een afspraak en doe zelf aangifte op het stadskantoor of laat dit digitaal doen door een begrafenisondernemer.
 • U betaalt de kosten bij de afspraak en u krijgt direct een afschrift van de overlijdensakte.
 • Bij de overlijdensaangifte kan de gemeente toestemming geven voor:
  • een begrafenis of crematie.
  • het uitstellen van de begrafenis of crematie.
  • het ter beschikking stellen van het lichaam van de overledene aan de wetenschap.

Voor uitvaartondernemers

Bent u een uitvaartondernemer en zijn uw gegevens nog niet bekend bij de gemeente Vlaardingen? Vul eerst het digitaal formulier 'gegevens uitvaartondernemers' in.

Bekijk de actuele kosten op https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Geboorte_en_overlijden/Overlijden/Overlijdensaangifte

 • Als nabestaande krijgt u het uittreksel van de 'akte van overlijden' en het 'verlof tot begraven of cremeren' meteen mee.
 • Uitvaartondernemers ontvangen het uittreksel en eventueel andere documenten dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Vlaardingen

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022