Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. Maar u kunt ook zelf aangifte doen. Volgens de wet mag iedereen aangifte doen die 'uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden'. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Voor meer informatie: kijk op de website Rijksoverheid.nl.

 • U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.
 • U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

Om aangifte te doen van iemands overlijden, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer
 • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
 • als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter
 • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
 • eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen

Aangifte bij overlijden in het buitenland?

Als iemand in het buitenland overleden is, is het belangrijk dit zo spoedig mogelijk te melden. U kunt contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, zodat u weet aan welke voorwaarden de overlijdensdocumenten moeten voldoen.

Aangifte door nabestaanden

U kunt zelf aangifte van overlijden doen. Dit doet u in de gemeente waar uw dierbare is overleden. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente Oldenzaal.

Contact en openingstijden | Gemeente Oldenzaal

Een afspraak maken | Gemeente Oldenzaal

Online aangifte door uitvaartondernemers

U kunt ook vragen of een uitvaartondernemer aangifte voor u doet. Uitvaartondernemers die in Nederland zijn gevestigd kunnen online aangifte doen.

 • Aangifte van overlijden: gratis
 • Afschrift van de overlijdensakte: € 14,30
 • Verlof begraven of cremeren: gratis

 • Als nabestaande krijgt u het uittreksel van de 'akte van overlijden' en het 'verlof tot begraven of cremeren' meteen mee.
 • Uitvaartondernemers ontvangen het uittreksel en eventueel andere documenten dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022