Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Overlijden, aangifte

Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Nabestaanden kunnen het ook zelf doen.

Na een overlijden ontvangt u van de huisarts twee enveloppen:

Een verklaring van natuurlijk overlijden en een gesloten groene envelop t.b.v. CBS. Bij een niet-natuurlijk overlijden wordt de verklaring van overlijden afgegeven door een schouwarts.

Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de overlijdensakte opmaakt en het verlof voor begraven/cremeren afgeeft, dient u beide enveloppen te overleggen. Neemt u ook uw legitimatiebewijs mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ook de gegevens nodig over de uitvaart, zoals de datum van uitvaart, plaats van uitvaart en of het een crematie of begrafenis betreft.

Indien het een niet-natuurlijk overlijden betreft heeft de gemeente ook een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie nodig. (Afgegeven door de Officier van Justitie).

Indien er een trouwboekje van betrokken is, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van betrokkene inschrijven in het trouwboekje.

Wanneer er sprake is van een uitstel van de begrafenis of crematie of wanneer de overledene kenbaar heeft gemaakt dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven, neemt u dan contact op met afdeling Publiekszaken.

Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Nabestaanden kunnen het ook zelf doen via ons digitale formulier (inloggen met eHerkenning).

Aan het melden van een overlijden zijn geen kosten verbonden.

De gemeente maakt 2 documenten en geeft deze aan de aangever mee:

  • Een document met daarin de toestemming voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt de aangever een document met het ‘verlof tot ontleding’;
  • Een uittreksel van de overlijdensakte.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022