Single Digital Gateway

Gemeente Montferland: aangifte van overlijden doen

Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Nabestaanden kunnen het ook zelf doen.

Na een overlijden ontvangt u van de huisarts twee enveloppen:

Een verklaring van natuurlijk overlijden en een gesloten groene envelop t.b.v. CBS. Bij een niet-natuurlijk overlijden wordt de verklaring van overlijden afgegeven door een schouwarts.

Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de overlijdensakte opmaakt en het verlof voor begraven/cremeren afgeeft, dient u beide enveloppen te overleggen. Neemt u ook uw legitimatiebewijs mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft ook de gegevens nodig over de uitvaart, zoals de datum van uitvaart, plaats van uitvaart en of het een crematie of begrafenis betreft.

Indien het een niet-natuurlijk overlijden betreft heeft de gemeente ook een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie nodig. (Afgegeven door de Officier van Justitie).

Indien er een trouwboekje van betrokken is, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van betrokkene inschrijven in het trouwboekje.

Wanneer er sprake is van een uitstel van de begrafenis of crematie of wanneer de overledene kenbaar heeft gemaakt dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven, neemt u dan contact op met afdeling Publiekszaken.

Als er iemand is overleden, moet hiervan aangifte worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Nabestaanden kunnen het ook zelf doen via ons digitale formulier (inloggen met eHerkenning).

Aan het melden van een overlijden zijn geen kosten verbonden.

De gemeente maakt 2 documenten en geeft deze aan de aangever mee:

  • Een document met daarin de toestemming voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt de aangever een document met het ‘verlof tot ontleding’;
  • Een uittreksel van de overlijdensakte.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 28 december 2022