Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Hoorn: Aangifte van overlijden doen

Als iemand is overleden in Hoorn, moet dit worden aangegeven bij de gemeente Hoorn. Wij vragen om de aangifte te laten uitvoeren door de uitvaartverzorger. Dit kan online. Als u zelf aangifte wilt doen, bespreekt u dit met de uitvaartverzorger. Na overlijden moet iemand na minimaal 36 uur en uiterlijk binnen 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd. Hier heeft u toestemming voor nodig van de gemeente.

Voor een aangifte van overlijden gelden de volgende voorwaarden:

  • Een arts of lijkschouwer heeft de dood vastgesteld.
  • De aangifte wordt binnen 6 werkdagen na overlijden gedaan.

Aangifte door de uitvaartverzorger

Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte met een online formulier doen. Dit kan met e-Herkenning. Uiterlijk aan het einde van de maand moet u de A-verklaringen en de B-formulieren inleveren.

Voor de aangifte van een levenloos geboren kind maakt u een afspraak.  

Aangifte van overlijden door familielid of kennis

U mag de aangifte zelf doen in het stadhuis. 

Meer informatie

Meer informatie vind u op de pagina Overlijden aangeven.

Het opmaken van een overlijdensakte en het verlof tot begraven kost niets. 

U kunt ook een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Akte aanvragen.

  • Als nabestaande krijgt u het uittreksel van de 'akte van overlijden' en het 'verlof tot begraven of cremeren' meteen mee.
  • Uitvaartondernemers ontvangen het uittreksel en eventueel andere documenten dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hoorn

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022