Single Digital Gateway

Gemeente Hollands Kroon: aangifte van overlijden doen

Als iemand overlijdt moet u dat laten weten aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U mag dit ook als familielid doen. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Wij passen de gegevens aan in het Basisregistratie Personen (BRP).

Wat heeft u nodig?

  • Een B-envelop met daarin het formulier van de dokter over de oorzaak van het overlijden. Dit is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek ‘CBS’.
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, gegeven door een dokter of een gemeentelijke lijkschouwer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor een crematie of begrafenis door de Officier van Justitie.
  • Als een begrafenis of crematie moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, gegeven door een dokter.
  • Is er een verlof tot ontleding nodig? Dan is het testament van de overledene nodig.
  • Mogelijk het trouwboekje om het overlijden in aan te tekenen.

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

De overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 5 werkdagen na overlijden worden begraven of gecremeerd. Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Neemt u, of uw begrafenisondernemer dan contact op met de gemeente.

U kunt online aangifte van overlijden doen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u dit niet, neem dan contact met ons op.  
De persoon die de aangifte doet ontvangt een verlof tot begraven/cremeren. Dit is de toestemming voor het begraven of cremeren. Voor het verlof heeft u de verklaring van overlijden nodig. Deze krijgt u van de dokter die het overlijden heeft vastgesteld.

Sommige organisaties vragen een uittreksel van de overlijdensakte om te laten zien dat iemand overleden is. 

Wordt de overleden persoon op een gemeentelijke begraafplaats in Hollands Kroon begraven? Dan kunt u na de aangifte van overlijden, verder gaan met de aangifte voor begraven. U hoeft dan niet opnieuw in te loggen. (Zie ook: begraafplaatsen in Hollands Kroon)

Een afschrift van de akte uit de burgerlijke stand kost € 15,70 (tarief 2023).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hollands Kroon

Laatst gecontroleerd op 26 februari 2024