Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Aangifte van overlijden

Has someone close to you passed away? This must be declared to the municipality where the person died. Often a funeral director arranges this declaration for the next of kin. The municipality ensures that the basic registration of persons (BRP) is updated.

U heeft de volgende zaken nodig om online aangifte te doen:

  • Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie.
  • Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Uw bedrijfsgegevens zijn bekend bij ons

Met eHerkenning kunt u digitaal aangifte doen. Voorwaarde is dan wel dat de gegevens van uw uitvaartonderneming zijn opgenomen in de stamtabel van onze applicatie.

Is dat nog niet het geval? Dan krijgt u een foutmelding. Neem dan contact met ons op, zodat we de gegevens van uw onderneming kunnen opnemen in de stamtabel.

Wij maken gebruik van Zorgmail/Veilig e-mailen.

Om deze e-mail te kunnen openen, sturen wij u een code toe per sms. Deze sms kan alleen naar een mobiele telefoon worden gestuurd. Niet naar een vast telefoonnummer. Wij vragen u dan ook vriendelijk om bij de online aangifte een 06-nummer in te vullen.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden?

Medewerkers van de ambassade of het consulaat kunnen u helpen. U kunt ook bellen naar +31 247 247 247 (lokaal tarief).

Heeft de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld?

Dan is een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. Hieruit moet blijken dat de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost €15,70 (tarief 2023). Voor uitstel tot begraven of crematie betaalt u €26,20. (tarief 2023).

Als de aangifte is gedaan, is er toestemming voor een begrafenis of crematie

Dit wordt vaak geregeld door de nabestaanden. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn, dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt. Let op! U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022