Single Digital Gateway

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. Dit kan de huisarts zijn. Bijvoorbeeld als uw dierbare thuis is overleden. Maar het kan ook een arts in het ziekenhuis van overlijden zijn. 

Na de aangifte maakt de gemeente een akte van overlijden op. Op de akte staan de gegevens van de overledene. Ook de naam van de aangever staat op de akte. U kunt van de akte een uittreksel krijgen. 

Na het opmaken van de akte van overlijden, verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft toestemming tot begraven of cremeren af. Dat is nodig voor de uitvaart. 

De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen. En in ieder geval voor de uitvaart. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Aangifte van overlijden doen in Nederland

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van overlijden (pdf, 17 kB) en een CBS-verklaring (doodsoorzaakverklaring) van de arts in gesloten envelop
  • Eventueel een trouwboekje van de overledene

Aangifte door familie of kennis

Ook een familielid of kennis mag het overlijden aangeven bij de gemeente. In Arnhem kunt u hiervoor zonder afspraak terecht in het Stadhuis:

  • Maandag van 12.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Voor de aangifte van overlijden kunt u ook een afspraak maken.

Online aangifte door uitvaartondernemers

U kunt als uitvaartverzorger aangifte doen door alle gegevens te mailen naar burg.stand@arnhem.nl.

Aan het doen van de aangifte zijn geen kosten verbonden. Een afschrift of uittreksel van deze gegevens kost € 15,70.

  • Als nabestaande krijgt u het uittreksel van de 'akte van overlijden' en het 'verlof tot begraven of cremeren' meteen mee.
  • Uitvaartondernemers ontvangen het uittreksel en eventueel andere documenten dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Arnhem

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022