Single Digital Gateway

Overleden persoon vanuit Nederland naar het buitenland brengen

Wilt u een overledene vanuit Nederland naar het buitenland brengen? Dan heeft u voor het vervoer toestemming nodig van de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is een laissez-passer (vervoerbiljet). Meestal doet de uitvaartondernemer de aanvraag van een laissez-passer voor u.

Als u de overledene naar België of Luxemburg wilt brengen, heeft u geen laissez-passer nodig. U moet wel schriftelijk toestemming hebben van de gemeente dat u de overledene mag begraven of cremeren. Dat heet een verlof tot begraven of cremeren. U doet de aanvraag voor het verlof tegelijk met de aangifte van overlijden.

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022