Single Digital Gateway

Provincie Zuid-Holland: ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden: Er is geen andere goede oplossing. Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid. Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten. Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten. Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan. Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit. Een ontheffing voor beheer en schadebestrijding kan de provincie verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die in het faunabeheerplan staan.

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Zuid-Holland

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596AW Den Haag

Openingstijden
Maandag
8:30 - 17:00
Dinsdag
8:30 - 17:00
Woensdag
8:30 - 17:00
Donderdag
8:30 - 17:00
Vrijdag
8:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Heb je een afspraak met een medewerker in het provinciehuis? Meld je dan bij de receptie van het hoofdgebouw van ons provinciehuis, waar je komst door onze medewerker is aangemeld. Houd er rekening mee dat er gevraagd kan worden naar je legitimatiebewijs.

Laatst gecontroleerd op 17 november 2022