Single Digital Gateway

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde inheemse dier- en plantensoorten Wet natuurbescherming, ontheffing

In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om beschermde diersoorten te doden. Ook is het verboden om beschermde plantensoorten te plukken. In sommige gevallen wordt hier een ontheffing voor verleend. U vraagt een ontheffing aan bij de provincie.

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

  • Er is geen andere goede oplossing.
  • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
  • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
  • Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten.
  • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten.
  • Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan.
  • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Een ontheffing voor beheer en schadebestrijding kan de provincie verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die in het faunabeheerplan staan.

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6

3584BA Utrecht

Openingstijden
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024