Single Digital Gateway

Provincie Overijssel: ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn strenge regels om de natuur te beschermen. Het is verboden om beschermde diersoorten te doden. Of om beschermde plantensoorten te plukken. Ook mag u geen lawaai maken in een stiltegebied. Soms mag u de regels overtreden, maar dan heeft u een ontheffing of een vergunning van ons nodig.

Wilt u in of vlakbij een Natura 2000-gebied iets doen waarmee u de kwaliteit van het natuurgebied aantast? Dan heeft u een vergunning van ons nodig.

Wilt u een bos kappen? Dat moet u vooraf bij ons melden. Wij kunnen u een kapverbod opleggen.

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

  • Er is geen andere goede oplossing.
  • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
  • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
  • Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten.
  • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten.
  • Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan.
  • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Een ontheffing voor beheer en schadebestrijding kan de provincie verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die in het faunabeheerplan staan.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2

8012EE Zwolle

Openingstijden
Maandag
07:00 - 17:00
Dinsdag
07:00 - 17:00
Woensdag
07:00 - 17:00
Donderdag
07:00 - 17:00
Vrijdag
07:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 januari 2023