Single Digital Gateway

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde dieren en planten

De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in de bescherming van dier- en plantensoorten. Het is bij wet onder meer verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen, om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Maar bijvoorbeeld ook het vervoer van beschermde soorten of het uitzetten van dieren in het wild is niet zonder meer toegestaan. In sommige gevallen wordt hiervoor een ontheffing verleend. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

 • Er is geen andere goede oplossing
 • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid
 • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer
 • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren
 • Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten
 • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten
 • Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan
 • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld de beheerder van het natuurgebied. Kijk vooraf op de website van de provincie voor meer informatie.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD

  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U dient ontheffing aan te vragen bij de OD NHN.

U vraagt de ontheffing aan bij de OD NHN.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt U binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres

Houtplein 33

2012DE Haarlem

Openingstijden
Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 18:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024