Single Digital Gateway

Provincie Noord-Brabant: ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Wilt u werkzaamheden uitvoeren die gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten of dieren? Dan heeft u daar toestemming van de provincie voor nodig.

U kunt alleen een vergunning krijgen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is geen andere goede oplossing (Alternatievenafweging).
 • U heeft een goede reden (Wettelijk belang), bijvoorbeeld:
  • voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid
  • schade voorkomen aan gewassen, vee, bossen of wateren
  • schade voorkomen aan een visbedrijf
  • (andere) planten- en diersoorten beschermen
  • onderzoek of onderwijs
 • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld de beheerder van het natuurgebied. Kijk vooraf op de website van de provincie voor meer informatie.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.

 • Doe de vergunningscheck.

 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.

 • Log in.

U vraagt de vergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Voor de reguliere procedure geldt dat de provincie binnen 8 weken een beslissing neemt over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Voor de uitgebreide procedure geldt dat de provincie binnen 6 maanden een besluit moet nemen. Deze procedure kan éénmaal met 6 weken worden verlengd.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Brabant

Bezoekadres

Brabantlaan 1

5216TV 's-Hertogenbosch

Openingstijden
Maandag
08:00 - 17:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08:00 - 17:00
Donderdag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 18 juli 2024