Single Digital Gateway

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Provincie Limburg: Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Om een ontheffing te krijgen moet uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u kunt effecten niet voorkomen door een andere oplossing of uw activiteit aan te passen;
  • de activiteit vindt plaats in het kader van een wettelijk belang, bijvoorbeeld openbare veiligheid, volksgezondheid of ruimtelijke ontwikkeling;
  • de activiteit bedreigt het voortbestaan van de populatie niet.

U heeft geen ontheffing nodig als:

  • er een vrijstelling geldt vanuit de Omgevingsverordening Limburg (paragraaf 3.8) voor beschermde soorten;
  • u volgens een goedgekeurde gedragscode natuurbescherming werkt;
  • u negatieve effecten op een beschermde soort voorkomt doordat u voldoende en bewezen mitigerende maatregelen treft waardoor geen sprake is van het overtreden van een verbodsbepaling.

  • QuickScan
  • Nader onderzoek
  • Activiteitenplan
  • Aanvraagfomulier

U kunt een toestemming voor beschermde soorten vooraf aanvragen via een losse ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming bij de Provincie.
Als u de ontheffing niet los aanvraagt en u heeft ook een omgevingsvergunning milieu of bouwen nodig, dan haakt het onderdeel soorten aan bij de omgevingsvergunning.
Als u een bedrijf of overheid bent, kunt u gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven om de aanvraag digitaal bij de Provincie in te dienen.

Als u de aanvraag niet digitaal kunt indienen, kunt u het aanvraagformulier en de bijlagen per post sturen naar:

Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

N.v.t.

Voor een ontheffing soorten die u aanvraagt bij de Provincie geldt een beslistermijn van 13 weken. Deze termijn kan eenmalig met 7 weken worden verlengd.

Heeft u een ontheffing aangevraagd? Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken.

Neem contact op met de Servicedesk van de Provincie Limburg via telefoonnummer +31 43 389 9999

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Bezoekadres

Limburglaan 10

6229GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024