Single Digital Gateway

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde dieren en planten

De Omgevingswet beschermt bepaalde kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland. Bijvoorbeeld door een verbod op het doden, vangen of opzettelijk storen van beschermde diersoorten. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of in het kader van onderzoek en onderwijs? Dan vraagt u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aan bij de provincie Fryslân.

De provincie Fryslân beoordeelt elke aanvraag om een omgevingsvergunning afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld met oog op de bescherming van dier- en plantensoorten.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link) of neem contact op met ons Klantcontactcentrum. Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het (externe link)DSO. U kiest dan voor ‘Aanvragen’. Het DSO dient uw aanvraag in bij het juiste bevoegd gezag. Dat kan de provincie zijn (voor een flora-fauna-activiteit) of de gemeente (bij meer activiteiten in één keer).

Hebt u geen omgevingsvergunning nodig voor een flora- en fauna-activiteit, maar hebben de werkzaamheden wel gevolgen voor beschermde natuurgebieden? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aan moet vragen. Zie daarvoor de informatie bij Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen | Fryslan

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantencontactcentrum.

Contact with the province

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Fryslân

Bezoekadres

Tweebaksmarkt 52

8911KZ Leeuwarden

Openingstijden
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024