Single Digital Gateway

Provincie Flevoland: ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om beschermde diersoorten te doden, vangen, opzettelijk te storen, eieren te rapen en om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van soorten te vernielen of beschadigen. Ook is het verboden om beschermde plantensoorten te plukken.

U kunt alleen een vergunning krijgen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is geen andere goede oplossing.
 • Het is nodig voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
 • Het is nodig voor de veiligheid van het luchtverkeer.
 • U heeft een goede reden, bijvoorbeeld:
  • schade voorkomen aan gewassen, vee, bossen of wateren
  • schade voorkomen aan een visbedrijf
  • (andere) planten- en diersoorten beschermen
  • onderzoek of onderwijs
  • planten- en diersoorten opnieuw uitzetten of invoeren
 • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld de beheerder van het natuurgebied. Kijk vooraf op de website van de provincie voor meer informatie.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD

  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U vraagt de vergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

In de ontheffing staat aangegeven waar u bezwaar/ beroep kunt indienen en hoe dat werkt.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Visarenddreef 1

8232PH Lelystad

Openingstijden
Maandag
08:00 - 17:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08:00 - 17:00
Donderdag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 12 januari 2024