Single Digital Gateway

Provincie Noord-Holland: ontheffing aanvragen voor een wedstrijd op een provinciale weg

Wilt u een wedstrijd organiseren op de openbare weg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. U krijgt de ontheffing alleen als u kunt aantonen dat de deelnemers en organisatoren zijn verzekerd. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Meestal is dat de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat.

U kunt ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van een openbare weg;
  • bij de wedstrijd zijn meerdere gemeenten betrokken;
  • u kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke schade.

De ontheffing kan worden aangevraagd bij:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat indien de aanvraag betrekking heeft op wegen die onder beheer van het Rijk vallen;
  • de gemeente wanneer het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft beperkt is tot één gemeente;
  • de provincie wanneer de aanvraag betrekking heeft op het grondgebied van meerdere gemeenten en/of de provinciale wegen.

Aanvragen kunt u digitaal of per post indienen.

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

De aanvraag dient uiterlijk 12 weken voor de geplande startdatum te zijn ontvangen. Het besluit zal binnen deze termijn genomen worden. Verzoeken om aanvulling of wijziging van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres

Houtplein 33

2012DE Haarlem

Openingstijden
Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 18:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024