Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor een wedstrijd op een provinciale weg

Wilt u een wedstrijd organiseren op een provinciale weg? Bijvoorbeeld een wielerwedstrijd. Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Provincie Limburg: Ontheffing aanvragen voor een wedstrijd op een provinciale weg

U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

U kunt een ontheffing bij de Provincie aanvragen als het volgende van toepassing is: u wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg en de wedstrijd speelt zich af op het gebied van meerdere gemeenten. U komt in aanmerking voor ontheffing als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet: u kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade, u kunt aantonen dat er goedkeuring is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement. Uit de aanvraag blijkt verder dat er ontheffingen nodig zijn van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

WA-verzekering, routekaart, routebeschrijving, verklaringen van geen bezwaar van de betreffende gemeentes.

U kunt een vergunning aanvragen via de website van de Provincie Limburg.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

De beslistermijn is 8 weken met de mogelijkheid van verlenging van 6 weken. Indien we meer informatie nodig hebben, dan schorten we de beslistermijn op.

Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.

Neem contact op met de Servicedesk van de Provincie Limburg via telefoonnummer +31 43 389 9999.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Bezoekadres

Limburglaan 10

6229GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023