Single Digital Gateway

Provincie Gelderland: ontheffing aanvragen voor een wedstrijd op een provinciale weg

Organiseert u een wedstrijd met of zonder voertuigen op de weg? Vraag een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Bij een provinciale weg doet u dat bij de provincie. We hebben 2 soorten ontheffingen.

De vergunning voor een wegwedstrijd zonder voertuigen of een ander evenement verlenen we alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- de weg is een erftoegangsweg of een gebiedsontsluitingsweg, die het karakter heeft van een erftoegangsweg;
- op de dag van de activiteit vinden geen wegwerkzaamheden plaats, tenzij de activiteit en de werkzaamheden tegelijkertijd kunnen;
- op de dag van de activiteit is geen vergunning verleend voor een andere activiteit, tenzij deze tegelijkertijd kunnen.

Geen extra informatie.

U vraagt uw vergunning aan bij de provincie.

Als u een vergunning of ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten, of neem contact met ons op.

We hebben maximaal 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw vergunning of ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige vergunning of ontheffing ligt bij u.

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit.

Neem bij vragen contact met ons op, via telefoonnummer: +31 26 359 99 99.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Laatst gecontroleerd op 17 november 2022