Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor een wedstrijd op een provinciale weg

Wilt u een wedstrijd organiseren op een provinciale weg? Bijvoorbeeld een wielerwedstrijd. Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Wedstrijden op de weg

Wilt u een wedstrijd organiseren op de openbare weg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de weg. Meestal is dat de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat.

U komt in aanmerking voor een ontheffing als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u kunt aantonen dat u maatregelen heb getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade, conform artikel 148 Wegenverkeerswet;
  • u kunt aantonen dat er goedkeuring (verklaring van geen bezwaar) is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement;
  • u betrekt daarbij de instemming die nodig kan zijn van hulpdiensten zoals politie, en GGD.
  • uit de aanvraag blijkt dat er ontheffingen nodig zijn en kunnen worden verkregen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg:

Voor meer informatie over het indienen van een verzoek of het doen van een melding kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact with the province

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Fryslân

Bezoekadres

Tweebaksmarkt 52

8911KZ Leeuwarden

Openingstijden
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023