Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor activiteiten in een gebied met drinkwater

Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Wilt u activiteiten uitvoeren in zo’n gebied? Dat mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft, of vooraf een melding heeft gedaan. Bijvoorbeeld stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen. Sommige activiteiten zijn altijd verboden. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater

Als u activiteiten uitvoert in de bodem, dan moet u soms bij de provincie zijn. Namelijk:

  • Heeft u ergens de grond beschadigd of vervuild? Of ziet u dat dit gebeurd is? Meld dat dan bij ons.
  • Heeft u de waterbodem vervuild? Of ziet u dat dit gebeurd is? Meld dat dan bij de waterbeheerder. Dat is Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.
  • Gaat u vervuilde grond of een waterbodem schoonmaken? Dit heet bodem saneren. U moet dit melden. Na afloop schrijft u een evaluatieverslag. Als dat nodig is, levert u ook een nazorgplan in.
  • U kunt een bedrijf machtigen om een melding te doen of een bodemsanering aan te vragen. Vraag het machtigingsformulier bij ons op.

Wilt u activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied? Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. Sommige activiteiten zijn verboden in deze gebieden. Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie bepaalt of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen.

De provincie beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

De provincie beslist binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag van een ontheffing.

U kunt binnen 6 weken in beroep gaan tegen het besluit over uw aanvraag bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegelijk kunt u daar ook een voorlopige voorziening aanvragen als het gaat om een spoedeisende zaak. Voor een melding is er geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2

8012EE Zwolle

Openingstijden
Maandag
07:00 - 17:00
Dinsdag
07:00 - 17:00
Woensdag
07:00 - 17:00
Donderdag
07:00 - 17:00
Vrijdag
07:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024