Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor activiteiten in een gebied met drinkwater

Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Wilt u activiteiten uitvoeren in zo’n gebied? Dat mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft, of vooraf een melding heeft gedaan. Bijvoorbeeld stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen. Sommige activiteiten zijn altijd verboden. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Activiteiten uitvoeren binnen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied, ontheffing

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied? Dit mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft of daarvoor vooraf een melding heeft gedaan. Sommige activiteiten zijn altijd verboden, ook zonder melding of ontheffing. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan u daar meer informatie over geven.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld het waterleidingsbedrijf dat het water uit het gebied haalt. Overleg vooraf ook met provincie én waterschap. Dit vergroot de kans dat de provincie u een vergunning geeft.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding voldoende is. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD

    • voor een bedrijf: met eHerkenning

U doet de melding of vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een waterwin- of grondwaterwingebied aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beslist binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag van een ontheffing.

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bij een standaardprocedure maakt u bezwaar bij de provincie. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres

Houtplein 33

2012DE Haarlem

Openingstijden
Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 18:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024