Single Digital Gateway

Ontheffing aanvragen voor activiteiten in een gebied met drinkwater

Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Wilt u activiteiten uitvoeren in zo’n gebied? Dat mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft, of vooraf een melding heeft gedaan. Bijvoorbeeld stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen. Sommige activiteiten zijn altijd verboden. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Activiteiten uitvoeren binnen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied, ontheffing

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied? Dit mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de provincie heeft of daarvoor vooraf een melding heeft gedaan. Sommige activiteiten zijn altijd verboden, ook zonder melding of ontheffing. De provincie kan u daar meer informatie over geven.

De provincie bekijkt uw aanvraag voor een vergunning. Het kan zijn dat de provincie voorwaarden heeft gesteld om het gebied te beschermen tegen vervuiling.

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld het waterleidingsbedrijf dat het water uit het gebied haalt. Overleg vooraf ook met provincie én waterschap. Dit vergroot de kans dat de provincie u een vergunning geeft.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding voldoende is. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD

    • voor een bedrijf: met eHerkenning

U doet de melding of vraagt de omgevingsvergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat de activiteit begint.

Hoelang het duurt voordat u de vergunning krijgt, hangt af van het soort activiteit en de grootte ervan. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Standaardprocedure. Is de impact op de omgeving beperkt, dan geldt de standaardprocedure. De provincie beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. De provincie kan deze periode eenmaal verlengen met maximaal 6 weken.
  • Uitgebreide procedure. Is er een grote (potentiële) impact op de omgeving, dan geldt de uitgebreide procdure. Belanghebbenden krijgen de kans om te reageren op uw aanvraag. Daarnaast kan de provincie aanvullend onderzoek doen. Bij de uitgebreide procedure duurt het gemiddeld zo’n 6 maanden voordat er een definitief besluit is op uw aanvraag.

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bij een standaardprocedure maakt u bezwaar bij de provincie. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Visarenddreef 1

8232PH Lelystad

Openingstijden
Maandag
08:00 - 17:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08:00 - 17:00
Donderdag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024