Single Digital Gateway

Provincie Zeeland: ontgrondingsvergunning aanvragen

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de provincie. Of bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als het een ontgronding in Rijkswater is.

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding past binnen het omgevingsplan, en
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

In de provincie Zeeland is het mogelijk dat een ontgronding is vrijgesteld van het vergunningsvereiste. De vrijstellingen staan in de Ontgrondingsverordening Zeeland 2002.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U geeft de volgende informatie bij uw aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)

 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding

 • soort materiaal dat u gaat afgraven

 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur

 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

U vraagt de ontgrondingsvergunning aan bij de provincie. Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het rijk? Vraagt u de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en publicatiekosten.

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Standaardprocedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.
 • Uitgebreide procedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Soms moet de provincie ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan gelden er twee procedures.

Standaardprocedure:

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de provincie op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de beslissing.
 • Bent u het hierna niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen zes weken weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:

 • De provincie legt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage.
 • Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit door het indienen van een zienswijze.
 • Hierna neemt de provincie een definitief besluit.
 • Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Zeeland

Bezoekadres

Adbij 6

4331BK Middelburg

Openingstijden
Maandag
07:30 - 16:30
Dinsdag
07:30 - 16:30
Woensdag
07:30 - 16:30
Donderdag
07:30 - 16:30
Vrijdag
07:30 - 16:30
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Het Provinciehuis is gesloten op feestdagen, de dag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Laatst gecontroleerd op 24 april 2024