Single Digital Gateway

Provincie Drenthe: ontgrondingsvergunning aanvragen

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning waterberging natuurontwikkeling U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, ende eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag: soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres) hoeveelheid en diepte van de ontgronding soort materiaal dat u gaat afgraven datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

U vraagt de ontgrondingsvergunning aan bij de provincie. Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het rijk? Vraagt u de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1

9405BJ Assen

Openingstijden
Maandag
8:00 - 17:00
Dinsdag
8:00 - 17:00
Woensdag
8:00 - 17:00
Donderdag
8:00 - 17:00
Vrijdag
8:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 1 januari 2024