Single Digital Gateway

Provincie Utrecht: omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De omgevingsvergunning water gaat niet over leidingwater.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning water aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD

    • voor een bedrijf: met eHerkenning

U vraagt de omgevingsvergunning water aan via het Omgevingsloket. Ook een melding over een wateractiviteit doet u via het Omgevingsloket.

De provincie publiceert het besluit binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden wanneer uw activiteit (misschien) een grote impact heeft op het milieu. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

  • stoffen wilt lozen vanuit een IPPC-installatie of een Seveso-inrichting
  • stoffen wilt lozen vanuit een koelinstallatie met een warmtekracht van meer dan 50 MW
  • het reinigingswater wilt lozen na het schoonmaken van ruimtes waarin gevaarlijke stoffen zaten (bijv. opslagtanks, tankauto’s etc.)

Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden kunt u een ontwerpbesluit 6 weken inkijken. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning en kunt u het 6 weken inkijken.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de provincie.

Bij een uitgebreide procedure mag iedereen een mening (zienswijze) geven over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6

3584BA Utrecht

Openingstijden
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 24 april 2024