Single Digital Gateway

Provincie Noord-Holland: omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u activiteiten verrichten in oppervlaktewater of met grondwater? Of wilt u activiteiten verrichten bij een waterstaatswerk zoals een brug? U heeft dan in sommige gevallen een watervergunning nodig. Dan kan het zijn dat u een watergunning nodig heeft. Vraag deze vergunning aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De omgevingsvergunning water gaat niet over leidingwater.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning water aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD

    • voor een bedrijf: met eHerkenning

U vraagt de omgevingsvergunning water aan via het Omgevingsloket. Ook een melding over een wateractiviteit doet u via het Omgevingsloket.

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden als u:

  • stoffen wilt lozen of storten
  • grondwater wilt onttrekken
  • water wilt infiltreren waarvoor de provincie bevoegd is

Ook dan kan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres

Houtplein 33

2012DE Haarlem

Openingstijden
Maandag
08:00 - 18:00
Dinsdag
08:00 - 18:00
Woensdag
08:00 - 18:00
Donderdag
08:00 - 18:00
Vrijdag
08:00 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Laatst gecontroleerd op 3 mei 2024