Single Digital Gateway

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen, is afhankelijk van de plek waar u uw activiteit gaat uitvoeren:

 • Gaat u activiteiten uitvoeren in oppervlaktewater of grondwater bij een sloot, beek of plas, dijk of weg die het waterschap beheert? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij het waterschap. 
 • Gaat het om activiteiten bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk die de provincie beheert? Dan moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie. 
 • U moet een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat als u een activiteit gaat uitvoeren in of bij een grote rivier of meer. Zoals de Rijn, de Maas en het IJsselmeer.

Weet u niet zeker bij wie u moet zijn? Neem bij twijfel contact op met de gemeente waar u uw activiteit wilt gaan uitvoeren.

Het kan zijn dat u voor de activiteiten die u wilt uitvoeren ook nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouw of milieu. U kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Omgevingsvergunning water

Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De omgevingsvergunning water gaat niet over leidingwater.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning water aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD

  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U vraagt de omgevingsvergunning water aan via het Omgevingsloket. Ook een melding over een wateractiviteit doet u via het Omgevingsloket.

De provincie publiceert het besluit binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden wanneer uw activiteit (misschien) een grote impact heeft op het milieu. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

 • stoffen wilt lozen vanuit een IPPC-installatie of een Seveso-inrichting
 • stoffen wilt lozen vanuit een koelinstallatie met een warmtekracht van meer dan 50 MW
 • het reinigingswater wilt lozen na het schoonmaken van ruimtes waarin gevaarlijke stoffen zaten (bijv. opslagtanks, tankauto’s etc.)

Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden kunt u een ontwerpbesluit 6 weken inkijken. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning en kunt u het 6 weken inkijken.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de provincie.

Bij een uitgebreide procedure mag iedereen een mening (zienswijze) geven over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Brabant

Bezoekadres

Brabantlaan 1

5216TV 's-Hertogenbosch

Openingstijden
Maandag
08:00 - 17:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08:00 - 17:00
Donderdag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 januari 2024