Single Digital Gateway

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen, is afhankelijk van de plek waar u uw activiteit gaat uitvoeren:

  • Gaat u activiteiten uitvoeren in oppervlaktewater of grondwater bij een sloot, beek of plas, dijk of weg die het waterschap beheert? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij het waterschap. 
  • Gaat het om activiteiten bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk die de provincie beheert? Dan moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie. 
  • U moet een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat als u een activiteit gaat uitvoeren in of bij een grote rivier of meer. Zoals de Rijn, de Maas en het IJsselmeer.

Weet u niet zeker bij wie u moet zijn? Neem bij twijfel contact op met de gemeente waar u uw activiteit wilt gaan uitvoeren.

Het kan zijn dat u voor de activiteiten die u wilt uitvoeren ook nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouw of milieu. U kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Watervergunning

Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater).

Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is
  • activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

Soms is een ontheffing van de provincie nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket online. Ook de watermelding doet u via het Omgevingsloket online.

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Groningen

Laatst gecontroleerd op 23 januari 2024