Single Digital Gateway

Provincie Overijssel: omgevingsvergunning voor in- en uitrit provinciale weg aanvragen

Wilt u werk uitvoeren rondom een provinciale weg of vaarweg? Of wilt u een inrit aanleggen naar een provinciale weg? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u bij ons aanvragen.

Wilt u kabels in een provinciale weg of waterweg aanleggen of verleggen? Dan heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig van ons. Of u moet een melding doen.

Vanwege het verkeersgevaar neemt de provincie het verzoek alleen in behandeling als er geen andere uitwegmogelijkheden zijn. Per terrein is slechts 1 uitrit toegestaan. Hierbij bekijkt zij of de doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven.

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2

8012EE Zwolle

Openingstijden
Maandag
07:00 - 17:00
Dinsdag
07:00 - 17:00
Woensdag
07:00 - 17:00
Donderdag
07:00 - 17:00
Vrijdag
07:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 januari 2023