Single Digital Gateway

Vrijstelling van leerplicht aanvragen in Nederland

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school. Waar u de vrijstelling aanvraagt, is afhankelijk van de situatie.

Vrijstelling

Bij vrijstelling van de leerplicht hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk:

Kan uw kind van 5 jaar oud nog geen volledige schoolweek aan? Dan mag uw kind 5 uur minder naar school. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school. Heeft uw kind behoefte aan meer rust? Dan mag u nog 5 extra uren vrijstelling aanvragen. Ook dat doet u bij de directeur van de basisschool. 

In enkele gevallen kunt u voor uw kind vrijstelling voor een (deel van het) schooljaar aanvragen. Dat doet u dan bij de gemeente. U moet dat voor ieder schooljaar opnieuw doen voor 1 juli. Dit zijn enkele situaties waarin u vrijstelling kunt aanvragen:

  • Uw kind is ernstig ziek. Of uw kind heeft psychische klachten zoals autisme of depressie. Voor vrijstelling heeft u een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.
  • De school in uw buurt heeft niet uw geloof. U kunt in dit geval vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente. Uw gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier.
  • Uw kind staat in Nederland ingeschreven, maar gaat in het buitenland naar school.
  • U heeft een rondreizend beroep, bijvoorbeeld als circusartiest. Uw kind kan dan voor een deel van het jaar vrijstelling krijgen voor inschrijving op een school.

Er zijn momenten waarin uw kind om een goede reden niet naar school hoeft. Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’. Voorbeelden van ‘geoorloofd schoolverzuim’ zijn:  

  • Uw kind is ziek. Meld dit binnen 2 dagen bij de directeur van uw school.
  • Moet uw kind naar een huwelijk of begrafenis? Dan moet de directeur van de school vooraf toestemming geven.
  • Wilt u dat uw kind vrij is op een (religieuze) feestdag zoals het Suikerfeest of het Joods Paasfeest? Vertel dit dan vooraf aan de directeur van de school. Vraag hiervoor vrijstelling aan bij de directeur van de school.

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk tijdens het schooljaar in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt.

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.