Single Digital Gateway

Gemeente Zaanstad: tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag aanvragen

Als u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet wordt gekeken of u kunt werken. Heeft u de zorg voor kinderen dan kunt u gebruik maken van kinderopvang. In dat geval kunt u misschien van de gemeente een bijdrage in de kosten krijgen.

Voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang dient u te voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • U ontvangt een uitkering van de gemeente Zaanstad. Dit kan zijn op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ. Ook volgt u een scholings- en/of een bemiddelingstraject om u aan het werk te helpen. Dit traject wordt betaald door de gemeente
  • U bent verplicht om in te burgeren en volgt hiervoor een cursus
  • U werkt, maar uw inkomen wordt aangevuld met een uitkering op grond van de Participatiewet

Een aanvraag kan ingediend worden via onderstaande formulier. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Een papieren aanvraagformulier kunt u via 14 075 opvragen bij de afdeling Minimaregelingen.

online een aanvraag vergoeding Kinderopvang indienen

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Zaanstad

Laatst gecontroleerd op 11 januari 2023