Single Digital Gateway

Gemeente Tytsjerksteradiel: tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag aanvragen

Let op. U kunt de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag alleen aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt de tegemoetkoming krijgen als een van de volgende situaties voor u en uw partner geldt:

 •  U hebt een bij­stands­uit­ke­ring en volgt een re-in­te­gra­tie­tra­ject naar werk.
 • U hebt een bij­stands­uit­ke­ring en volgt een ver­plicht in­bur­ge­ringstra­ject bij een er­ken­de in­stel­ling.
 • U werkt en krijgt een aan­vul­len­de bij­stands­uit­ke­ring.
 • U stu­deert en hebt een mi­ni­mum­in­ko­men.
 • U bent jonger dan 27 jaar, u hebt geen startkwalificatie en u krijgt begeleiding van de gemeente om terug naar school te gaan.
 • Uw bijstandsuitkering stopt omdat u werk hebt gevonden. In deze situatie krijgt u een eenmalige vergoeding van € 300,-.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • U, uw partner en kind staan ingeschreven bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

U kunt de tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag online of telefonisch aanvragen. 

Online

Print het aanvraagformulier, vul het in en stuur het formulier naar gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA  Burgum. U kunt het formulier ook afgeven bij Raadhuisweg 7, 9251 GH  Burgum.

Telefonisch

U kunt het aanvraagformulier telefonisch aanvragen, bel daarvoor met 0031 511 460 860, u krijgt het dan thuisgestuurd. Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA  Burgum. U kunt het formulier ook afgeven bij Raadhuisweg 7, 9251 GH  Burgum.

Hoogte tegemoetkoming

De extra tegemoetkoming van de gemeente is 4% van het uurtarief van de kinderopvang.

Goed om te weten:

 • Er zit een maximum aan de vergoeding die u krijgt.
 • Sommige kinderopvangorganisaties hebben een hoger tarief. Over het verschil krijgt u dus geen tegemoetkoming.
 • Ook zit er een maximum aan het aantal uren waarvoor u de vergoeding kunt aanvragen. Dat is 230 uur per maand per kind.

De gemeente laat binnen 8 weken in een brief weten of u recht hebt op de tegemoetkoming van de eigen bijdrage kinderopvang. In deze brief staat ook hoe lang u de bijdrage krijgt.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Tytsjerksteradiel

Laatst gecontroleerd op 15 november 2022